آموزشگاه آنلاین کلاسی برتر

امروزه تقریبا تمامی مدارس و دانشگاه ها، سیستم آموزشی خود را هوشمند سازی نموده اند و به تاسیس چندین آموزشگاه آنلاین در کنار مدارس و آموزشگاه های حضوری نموده اند که این مورد باعث افزایش راندمان کلاس های آموزشی دایره شده گردیده است. در این بین آموزشگاه های زیادی با استفاده از تکنولوژی های جدید …

راه اندازی آموزشگاه آنلاین کلاسی برتر با استفاده از مانیتور لمسی ۶۵ اینچ سی تاچ