Capture

یکی از نرم افزار های حرفه ای و قوی در زمینه فیلمبرداری برای نمایشگر های لمسی، نرم افزار Capture سی تاچ می باشد. این نرم افزار به طور همزمان می تواند تا سه موقعیت متفاوت از یک مکان را در یک زمان فیلمبرداری کند و به صورت آنلاین و یا آفلاین پخش نماید. این سه …

معرفی نرم افزار Capture