معرفی پیوند نوری (Optical Bonding) پیوند نوری: آیا تا به حال به فناوری پشت صفحه لمسی خود فکر کرده اید؟ آگاهی از فناوری های اتصال صفحات نمایشگر ها می تواند شما را در خرید بهتر یاری کند. در فناوری نمایشگر لمسی۳ سطح مختلف باید با هم متصل شوند: صفحه LCD شیشه ی محافظ قسمت تاچ …

پیوند نوری (Optical Bonding) چیست؟