سرمایه گذاری مالی


محصولات برای سرمایه گذاری با امکانات اجاره کردن

سرمایه گذاری مشارکتی با سی تاچ

باعث افتخار است مشارکت در سرمایه گذاری فروش محصولات که این امکان منحصرا برای مشتریان سی تاچ می باشد

محصولات برای سرمایه گذاری

درباره ی سرمایه گذاری سی تاچ

ما پیشنهادات جامع و رقابتی خوبی در زمینه ی سرمایه گذاری های مشارکتی داریم، مانند وام هایی با نرخ ثابت به همراه پرداخت بدون نوسان قیمت ها برای مدارس و سازمان ها در همه ی ابعاد فعالیتی، از استارت آپ های کوچک که نیازمند ارتباط با مدارس در نواحی بزرگتر می باشند تا پیاده سازی در ابعاد وسیعی از تکنولوژی. شرایط وام های محصولات ما به عالی ترین شکل ممکن ارائه می شوند و شرایط بازپرداخت ها به صورتی است که برای مشتریانمان مناسب و قابل پرداخت باشند. شرایط این وام ها از ماه شروع می شود و این امکان هم برای مشتریان در نظر گرفته شده است که برای صرفه جویی در پرداخت و همچنین پرداخت هایی که به صورت فصلی می باشند، آنها بتوانند بازپرداخت های خود را با سال مالی خودشان تطبیق دهند.

پیشنهاد ما :

وام های شهری معاف از مالیات
TAX EXEMPT MUNICIPAL LOANS
TAX EXEMPT MUNICIPAL LOANS

Manage your organizational budget with a competitive loan or lease arrangement from SeeTouch Capital, administered by Vision Financial Group, a Veteran Owned Small Business. If you’re considering purchasing new SeeTouch panels or upgrading your existing technology, ask your us for a proposal that includes financing.

The Application & Approval Process

Once you’ve decided to purchase SeeTouch Interactive displays and accessories for your school or business, the application and approval process is simple:


STEP 1

Consultation, Proposal,
and Application

Your representative will sit down with you, take your application, ask you some questions, and help you determine which of our financial products is the best fit for your organization. Your leasing or financing proposal will include disbursement and repayment terms. You will then review and approval a final proposal.

STEP 1

Consultation, Proposal,
and Application

Your representative will sit down with you, take your application, ask you some questions, and help you determine which of our financial products is the best fit for your organization. Your leasing or financing proposal will include disbursement and repayment terms. You will then review and approval a final proposal.

STEP 1

Consultation, Proposal,
and Application

Your representative will sit down with you, take your application, ask you some questions, and help you determine which of our financial products is the best fit for your organization. Your leasing or financing proposal will include disbursement and repayment terms. You will then review and approval a final proposal.

All of our SeeTouch Capital products cover everything you will need to get started with your new SeeTouch Interactive displays, including installation, set-up, training, and software or hardware upgrades. Talk to your representative today to find out if one of our competitive, convenient, all-in-one financial products is right for you.

WHAT ARE YOU WAITING FOR?

Start the process today.

Or email us directly at robert@vfgusa.com


SeeTouch eye

برای خرید آماده اید؟


برای خرید یا تماس با کارشناسان فروش با شماره۸۸۹۳۶۸۲۶-۰۲۱ تماس بگیرید یا پیام خود را با استفاده از دکمه زیر برایمان ارسال کنید.