سامانه نظرسنجی و پایش نظرات مشتریان شرکت تصمیم سبز هوشمند

مشتری گرامی،
از اینکه امکان خدمت رسانی به شما را برای ما فراهم نمودید، بسیار سپاسگزاریم.
برای ما بسیار مهم است که از میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده مطلع شویم. لطفاً پاسخ های خود را به سؤالات این فرم ارائه فرمایید تا بتوانیم با تهیه گزارشاتی دقیق، گام های مؤثری در شناسایی نقاط قابل بهبود و افزایش میزان رضایتمندی شما برداریم.
پاسخ های شما به ما کمک می کند تا تعامل و ارتباطمان را بهبود بخشیم و انتظاراتتان را به شکل بهتری برآورده سازیم.
پیشاپیش از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات می گذارید سپاسگزاریم. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است.