close
open

تصمیم سبز، یک مجموعه کامل از هوشمند سازی و متد های شناخته شده روز دنیا در حیطه آموزش هوشمند را در اختیار مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی با شرایط ویژه و منحصر به فرد قرار می دهد. هدف ما بهبود، گسترش و تعالی در آموزش الکترونیکی و تکنولوژی های جدید لمسی و تصویری می باشد.


واحد فروش و خدمات پس از فروش شرکت تصمیم سبز